Blekemiddel OMO Profesjonell 4W 10kg

967,33 kr

Alle priser vises ekskl. merverdiavgift.

17 på lager

Varenummer: EM-765330 Kategorier: , , ,

Tilleggsinformasjon

EAN

7046110187982

Produsentens varenr.

7129

Effektivt og svanemerket blekemiddel. Et flytende og surt middel basert på hydrogenperoksid som er meget effektivt på å fjerne flekker. Benyttes sammen med automatisk doseringsanlegg fra Lilleborg. – Fare- og sikkerhetsinformasjon: – H318 Gir alvorlig øyeskade. – H302 Farlig ved svelging. – H315 Irriterer huden. – H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. – H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann