Desinfeksjon CLAX Personril L 4KL5 222k

Skånsom og effektiv desinfeksjon, flekkfjerning og økt hvithetsbevaring av tøy ved lav temperatur. Brukes sammen OMO Profesjonell Hovedvask 2M / 3X for kvalitetssikret desinfeksjon på 40° C av privat beboertøy og prydtekstiler. – Benyttes sammen med automatisk doseringsanlegg fra Lilleborg – Basert på pereddiksyre – – Fare- og sikkerhetsinformasjon: – H272 Kan forsterke brann oksiderende. – H302 + H312 + H332 Farlig ved svelging, hudkontakt eller innånding. – H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. – H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. – H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. – H290 Kan være etsende for metaller.

13 572 kr

Alle priser vises ekskl. merverdiavgift.
Varenummer: EM-244894 Kategorier: , , Tag:

Tilleggsinformasjon

EAN

7615400126699

Produsentens varenr.

L-7519273