Desinfeksjon INCIDIN Oxywipe S (100)

Hurtigvirkende bruksferdige, sporedrependene rengjørings- og desinfeksjonsservietter til overflater og medisinsk utstyr. Rengjør med plantebaserte tensider. Alle ingredienser er biologisk nedbrytbare. – Effektiv mot bakterier ( inkl. TBC), sopp, virus og sporer – Bred material kompabilitet, inkludert bl.a touch skjermer og ultralyd prober – Godkjent i henhold til EN 16615 – pH: 2.1 – 2.3 – – Fare- og sikkerhetsinformasjon: – H271 Kan forårsake brann eller eksplosjon sterkt oksiderende. – H302 Farlig ved svelging. – H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. – H318 Gir alvorlig øyeskade.

179 kr

Alle priser vises ekskl. merverdiavgift.
Varenummer: EM-214824 Kategorier: , , Tag:

Tilleggsinformasjon

EAN

4028163083032

Produsentens varenr.

42503