Desinfeksjon KÄRCHER RM 735 5L

1 593 kr

Alle priser vises ekskl. merverdiavgift.
Varenummer: EM-214839 Kategorier: , , ,

Tilleggsinformasjon

EAN

4039784550698

Produsentens varenr.

6.295-597.0

Effektivt, nøytralt desinfiseringsmiddel med svært god rengjøringseffekt. Bakterie- og soppdrepende. Dreper bakterier og sopp, og kan i enkelte tilfeller ha virusdrepende virkning. (f.eks. hepatitt B). – Vis forsiktighet ved bruk av biocider – Tensider nedbrytbare i henhold til EEC 648/2004 – NTA-fri – Beholderstørrelse: 5L – – Fare- og sikkerhetsinformasjon: – H315 Irriterer huden. H318 Gir alvorlig øyeskade – H400 Meget giftig for liv i vann – H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann