Grovrengjøring SUMA SumaGel Klor D34 5kg

475,49 kr

Alle priser vises ekskl. merverdiavgift.

51 på lager

Varenummer: EM-707195 Kategorier: , , ,

Tilleggsinformasjon

EAN

7046110190944

Produsentens varenr.

7298

Alkalisk gel med natriumhypokloritt godt egnet for periodisk renhold. Svært effektivt mot misfarging og belegg. Påføres med Atlas påføringsutstyr eller lavtrykkssprøyte. Suma® SumaGel D34 er en bruksklar ekspertformel for desinfeksjon av flater. SumaGel D34 er laget for bruk i kjøkken og danner en gelfilm som hjelper til med rengjøringen. Formelen er godt egnet for grovrengjøring og har gode luktfjerningsegenskaper. Dette rengjøringsmidlet er svært basisk, inneholder natriumhypokloritt og er lavtskummende. Dette produktet bør ikke brukes på aluminium. – Dreper bakterier og fremmer hygiene – Egner seg for grovrengjøring – Har gode luktfjerningsegenskaper – Laget for bruk i kjøkken – Farge: Klar – Volum: ca. 4,5 liter – pH-nivå: 13 (konsentrert) / 14 (fortynnet) – Vekt: 5 kg – – Fare- og sikkerhetsinformasjon: – H290 Kan være etsende for metaller. – H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. – H400 Meget giftig for liv i vann. – H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. – EUH 031 Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass