Hånddesinfeksjon BARRIERTECH skum 500ml

Vannbasert antibakterielt håndskum dreper effektiv bakterier, virus og sopp. Gir langvarig beskyttelse og skånsom mot huden. – Gni skummet i hendene til de er tørre – 500ml borddispenser med innhold, kan refilles – – Fare- og sikkerhetsinformasjon: – H225 Meget brannfarlig væske og damp. – H301 Giftig ved svelging. – H302 Farlig ved svelging. – H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. – H318 Gir alvorlig øyeskade. – H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. – H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. – H400 Meget giftig for liv i vann. – H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. – H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

73 kr

Alle priser vises ekskl. merverdiavgift.
Varenummer: EM-213515 Kategorier: , , Tag:

Tilleggsinformasjon

EAN

7090020280226

Produsentens varenr.

100527