Klatrepyramide Norge

Alle priser vises ekskl. merverdiavgift.

Tilleggsinformasjon

Sikkerhetssone

656×656 cm

Størrelse

356×356 cm

Høyde

250 cm

Fallhøyde

99 cm

Samsvarer med EN 1176-1:2017

Ja

Alder

4 – 12år