Klatrepyramide

Alle priser vises ekskl. merverdiavgift.

Tilleggsinformasjon

Sikkerhetssone

728×671 cm

Størrelse

472×370 cm

Høyde

266 cm

Fallhøyde

139 cm

Samsvarer med EN 1176-1:2017

Ja

Alder

3 – 12 år