Rens AM tastatur/telefon serviett (50)

78,73 kr

Alle priser vises ekskl. merverdiavgift.

1393 på lager

Tilleggsinformasjon

EAN

5701289001454

Produsentens varenr.

AM80101

Rens for tastatur, telefon og kontormaskiner – Inneholder Propan-2-ol/Isopropanol. – – H225: Meget brannfarlig væske og damp. – H226: Brannfarlig væske og damp. – H315: Forårsaker hudirritasjon. – H318: Gir alvorlig øyeskade. – H319: Gir alvorlig øyeirritasjon. – H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.