Sanitærrens ROOM CARE R2 0,75L

Enkel og effektiv rengjøringsspray til daglig rengjøring av sanitærområder og andre harde overflater. Utviklet med ONT teknologi som fjerner vond lukt. – pH ca. 11 – – Fare- og sikkerhetsinformasjon: – H302 Farlig ved svelging. – H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. – H318 Gir alvorlig øyeskade. – H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. – H400 Meget giftig for liv i vann. – H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. – H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. – H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

55 kr

Alle priser vises ekskl. merverdiavgift.
Varenummer: EM-213134 Kategorier: , , Tag:

Tilleggsinformasjon

EAN

7615400780440

Produsentens varenr.

101101233