Tørremiddel SUMA A8 26 KG

4. 142,15 kr

Alle priser vises ekskl. merverdiavgift.

15 på lager

Varenummer: EM-221479 Kategorier: , , ,

Tilleggsinformasjon

EAN

7046110202432

Produsentens varenr.

L-3389

Svanemerket flytende tørremiddel til alle typer oppvask. Produktet er surt og spesielt egnet for hardt vann. – Godkjent til bruk på Temperite serveringsbrett – Gir meget bra avrenning og dermed rask og flekkfri selvtørking av oppvaskgodset – Fosfatfritt – pH: 1 – – Fare- og sikkerhetsinformasjon: – H302 Farlig ved svelging. – H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. – H318 Gir alvorlig øyeskade. – H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. – H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann