Tøyvask BLENDA sensitive Color 4,3kg

216,52 kr

Alle priser vises ekskl. merverdiavgift.

525 på lager

Varenummer: EM-127274 Kategorier: , , ,

Tilleggsinformasjon

EAN

7046110202524

Produsentens varenr.

3391

Konsentrert mikropulver uten blekemiddel til farget tøy. Bevarer fargene vask etter vask. Uten parfyme og fargestoffer. – Anbefalt av Astma- og Allergiforbundet. – Sertifisering: Svanemerket – – Fare- og sikkerhetsinformasjon: – H272 Kan forsterke brann oksiderende. – H290 Kan være etsende for metaller. – H302 Farlig ved svelging. – H332 Farlig ved innånding. – H312 Farlig ved hudkontakt. – H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. – H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. – H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann