Desinfeksjon CLAX Personril 22,2kg

2 037 kr

Alle priser vises ekskl. merverdiavgift.

9 på lager

Varenummer: EM-156912 Kategorier: , , ,

Tilleggsinformasjon

EAN

7046110211588

Produsentens varenr.

7519274

Clax Personril 4KL5 gir skånsom og effektiv desinfeksjon, flekkfjerning og økt hvithetsbevaring av tøy ved lav temperatur. Brukes sammen OMO Profesjonell Hovedvask 2M / 3X for godkjent desinfeksjon på 40°C – Basert på pereddiksyre – Spar tid og kostnader – – Fare- og sikkerhetsinformasjon: – H272 Kan forsterke brann oksiderende. – H302 + H312 + H332 Farlig ved svelging, hudkontakt eller innånding. – H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. – H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. – H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. – H290 Kan være etsende for metaller