Desinfeksjon CLAX Personril 4KL5 22,2kg

2. 662,99 kr

Alle priser vises ekskl. merverdiavgift.
Varenummer: EM-156912 Kategorier: , , ,

Tilleggsinformasjon

EAN

7615400126705

Produsentens varenr.

7519274

Skånsom og effektiv desinfeksjon, flekkfjerning og økt hvithetsbevaring av tøy ved lav temperatur. Brukes sammen OMO Profesjonell Hovedvask 2M /3X for godkjent desinfeksjon på 40°C av privat beboertøy og prydtekstiler. – Benyttes sammen med automatisk doseringsanlegg fra Lilleborg. – Basert på pereddiksyre – pH-verdi: 1 – Fare- og sikkerhetsinformasjon: – H272 Kan forsterke brann: oksiderende. – H302 + H312 + H332 Farlig ved svelging, hudkontakt eller innånding. – H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. – H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. – H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. – H290 Kan være etsende for metaller