Desinfeksjon ECOLAB Sirafan Speed 750ml

183 kr

Alle priser vises ekskl. merverdiavgift.

124 på lager

Varenummer: EM-770231 Kategorier: , , ,

Tilleggsinformasjon

EAN

4028159033089

Produsentens varenr.

903307

Skyllefri, hurtigvirkende desinfeksjon med en bredspektret effekt mot bakterier, sopp og innkapslede virus. Gir en hurtigvirkende desinfeksjon også på overflater som er i kontakt med mat, som arbeidsbord og oppskjæringsmaskiner. – Skylling ikke nødvendig – – Fare- og sikkerhetsinformasjon: – H290 Kan være etsende for metaller. – H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. – H400 Meget giftig for liv i vann. – H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.