Desinfeksjon NORDEX Debisan 5L

374,44 kr

Alle priser vises ekskl. merverdiavgift.
Varenummer: EM-109965 Kategorier: , , ,

Tilleggsinformasjon

EAN

7319515308024

Produsentens varenr.

62530802

Til rengjøring og desinfektion av gulv, vegger og andre harde overflater i sykehus, skoler, barnehager, gymnastikksaler, garderober og daglivare butikker. Desinfeksjon og rengjøring gjøres i samme prosess. Debisan motvirker statisk elektrisitet og er parfymert. Bruk: Rengjøring og desinfeksjon av harde overflater, benytt 1% bruksløsning, 100 ml til 10 liter vann. La virke i 10-15 mminutter. Ingen etterskylling. Ved strekt tilsmussede overflater, anbefales det at prosessen gjøres 2 ganger med 1% bruksløsning. – Dosering: 100ml til 10L vann – pH-verdi: 8 – Fare- og sikkerhetsinformasjon: – H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. – H400 Meget giftig for liv i vann. – H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.