Hånddesinfeksjon BLÅTIND 85% gel 5L

Blåtind Hånddesinfeksjon er etanolbasert og inneholder i tillegg ingredienser som gjør at huden ikke tørker ut så lett. Konsistensen bidrar til en enkel og behagelig fordeling på huden. Fordel på alle overflater på begge hender inkludert håndleddene. Når hendene er tørre, er de rene. – Effektiv antibakteriell gel uten parfyme – Inneholder mer enn 85 % alkohol – Skånsom mot huden – – Fare- og sikkerhetsinformasjon: – H225 Meget brannfarlig væske og damp. – H302 Farlig ved svelging. – H318 Gir alvorlig øyeskade. – H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. – H332 Farlig ved innånding. – H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. – H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. – H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

336 kr

Alle priser vises ekskl. merverdiavgift.
Varenummer: EM-216310 Kategorier: , , Tag:

Tilleggsinformasjon

EAN

7021110120849

Produsentens varenr.

FØ504