Klatrepyramide Grønland

Alle priser vises ekskl. merverdiavgift.

Tilleggsinformasjon

Sikkerhetssone

1300×1300 cm

Størrelse

1000×1000 cm

Høyde

500 cm

Fallhøyde

130 cm

Samsvarer med EN 1176-1:2017

Ja, Reservedeler er også tilgjengelig

Alder

3 – 12 år