Salgsbetingelser

Tilbud

Om ikke annet er angitt, er alle tilbud maksimalt gjeldende i 3 måneder. De oppgitte leveringstidene må betraktes som skjønnsmessige. Vi har en gående dialog med våre kunder pga ulike leverandører og leveringstider. Det tas forbehold om regne- og skrivefeil.

 

Frakt & Montering

Frakt er 150,- for kontor/forbruksmateriell. Alt annet har egne fraktpriser. Varene sendes for kjøpers regning og risiko. Ta kontakt ved spørsmål rundt fraktpris. 

Eventuell overskridelse av leveringstermin, berettiger ikke kjøperen å annullere ordren eller kreve erstatning. Selger kan kreve erstatning for omkostninger forbundet med oppstart av levering/montering om ikke kjøper senest 48 timer før den planlagte leveringstid, har innformert selger at levering/montering ikke kunne gjennomføres som planlagt.

 

Leveringstid

Varer leveres som angitt på produktet. Dersom noen av de bestilte varer IKKE er på lager, blir forventet leveringstid spesifisert i separat e-post. Faktisk leveringstid avhenger av våre leverandørers leveringsdyktighet. Norplay vil oppgi forventet leveringstid på forespørsel, beregnet ut ifra opplysninger fra våre leverandører, erfaringer fra tidligere leveranser, o.l. Oppgitte leveringstider er ikke forpliktende på noen som helst måte. Dersom kunden av ulike grunner ikke aksepterer oppgitt leveringstid, må dette meddeles Norplay innen rimelig tid.

Hvis ikke Norplay kan levere varene blir forskuddsbetaling snarest tilbakebetalt.

 

Betaling

Betaling 9 dager netto kontant faktura. Dette gjelder kun bedriftskunder. Privatkunder må betale forskudd. Ved kjøp av varer over 40000,- skal 50 % betales ved bestilling. Overskrides betalingsfristen bergegnes det 2 % rente pr. påbegynt måned. Ved kjøp på postoppkrav faktureres 250,- ved ikke avhentet pakke på postkontoret!

 

Montering

Om ikke annet er oppgitt, er alle tilbud på monteringsarbeid, såvel muntlige som skriftlige, basert på normale jordgrunn forhold. Herved forstås underlag som gress og jord, som det kan graves i på normal måte. I andre tilfeller forbeholder vi oss retten til å få dekket de ekstra kostnader som oppstår p.g.a underlagets beskaffenhet. Dette gjelder foreksempel underlag av asfalt, betong, fliser, fjell, stabilgrus eller hvor underlaget er fylt med murblokker, betongstein, byggavfall eller lignede. Kjøper skal opplyse før igangsetting, skriftelig og gjerne med tegninger om eventuelle skjulte hindringer av enhver type, slik som kabler, telefonledninger, vannledninger, vannrør og lignende. Ekstra omkostninger i denne forbindelse blir dekket av kjøper.

 

Anleggsarbeid

Det er kjøperens ansvar å sørge for at den relevante tekniske forvaltning er innformert og inneforstått med oppførelsen av produktet og berettiger ikke til annulering av kjøpet, at dette ikke er gjort. Det forutsettes vanligvis i våre tilbud og forslag, at kunden selv sørger for etableringen av fallunderlag til utstyret. Etableringen av fallunderlaget således ikke inkludert i tilbudet, med mindre dette tydelig fremgår. For ytterligere innformasjon om dette viser vi til våre selgere eller NS EN1177.

I forbindelse med inn- og utkjøring av store mengder jord, asfalt, grus, sand og lignende på bløte/løse underlag slik som gress, vil det være risiko for spor og slitasje etter kjøring på underlaget. Dette varierer med underlagets fuktighet. Om ikke annet er oppgitt i tilbudet vil begrenset rehabelitering bli foretatt ved planering av det nedkjørte området med matjord og såing av gress.

Skader forårsaket av underleverandører p.g.a kjøring eller levering av materialer til området, foreksempel transportører, anleggsgartnere og entreprenører er ikke underlagt vårt ansvar.

 

Garanti & Reklamasjon

Det ytes garanti i henhold til kjøpsloven. Våre lekeapparater: Det ytes en ytterligere garanti på 5 år for material- og konstruksjonsfeil. Det ytes ingen garanti for mangler oppstått p.g.a hærverk og vandalisme. Det samme gjelder for mangler, som må antas å ha oppstått p.g.a hæeverk og vandalisme. Det ytes ingen garanti for alminnelig slitasje av materialer og kompenenter. Kjøper skal reklamere for mangler straks etter konstantering. Følgeskader på utstyr som skyldes kjøpers manglende eller forsinkende reklamasjon dekkes ikke.
Reklamasjon skal skje straks ved motagelse av utstyret og senest 7 dager etter motagelse. Retur av alle varer skal forhåndgodkjennes av Norplay skriftlig og returneres i uskadet emballasje for kjøpers regning. Godkjennes en reklamasjon kan selger velge å utbedre mangelen eller sende originale reservedeler direkte til kundens adresse. Det ytes ikke erstatning for tap som skyldes mangelen, slik som tapt arbeidslønn, tapt bruks- og nytteverdi, dagsbøter o.L

 

Ved retur av feilfritt gods godskrives aldri mer enn 75 % av fakturert beløp, og fraktutgifter belastes kunden. Merk at alle reelle fraktutgifter tur/retur pluss returomkostninger til delvis dekning av påløpte kostnader belastes kunden.
 Det gjøres oppmerksom på at varer produsert og levert i spesiell utførelse ikke tas i retur (eks. møbelbestillinger). Norplay har ikke ansvar for ting som returneres uten forhåndsgodkjenning

Våre lekeapparater er laget av både tre og galvanisert stål. Kan forekomme bart metall.

Vi er på barnas side. De fleste av våre lekesystemer og fallunderlag er testet, sertifisert og godkjent av TÜV i henhold til den nylig oppdaterte EN1176 og oppfyller alle gjeldende regler såvel Norske som Europeiske jfr NS EN 1176/1177.

Få råd & veiledning